Creamos una nube de puntos 3D mediante escáner laser BLK360 de Leica para posterior modelado BIM con Autodesk Revit

Aixecament topogràfic amb núvol de punts 3D per a modelatge BIM

Creem un núvol de punts 3D mitjançant escàner laser BLK360 de Leica per a posterior modelatge BIM amb Autodesk Revit